Dla Studenta

Informacje ogólne

SALE dydaktyczne Katedry Psychiatrii UJ

II rok – kierunek lekarski

Psychologia lekarska

Psychologia lekarska 1/2 semestr zimowy i letni 2018/2019

II rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Psychologia lekarska 1/2

Psychologia lekarska dla kierunku lekarsko-dentystycznego 2018/2019

 

III rok – kierunek lekarski

Psychologia lekarska 2/2

Psychologia lekarska 2/2, semestr letni 2018/ 2019

 

IV rok – kierunek lekarski

SALE dydaktyczne Katedry Psychiatrii

Psychiatria 1/3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2018/2019

 

IV rokkierunek lekarsko-dentystyczny

 

V rok – kierunek lekarski

SALE dydaktyczne Katedry Psychiatrii

Psychiatria 2/3

Psychiatria 2/3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2018/2019

Psychiatria 2/3, grupa 5 rok, 2018/2019

Psychiatria 2/3, grupa 6, rok 2018/2019

Psychiatria 2/3, grupa 7, rok 2018/2019

Psychiatria 2/3, grupa 8, rok 2018/ 2019

Psychiatria 2/3, grupa 9, rok 2018/2019

Psychiatria 2/3, grupa 10, rok 2018/ 2019

Psychiatria 2/3, grupa 11, rok 2018/2019

Psychiatria 2/3, grupa 12, rok 2018/2019

Psychiatria 2/3, grupa 13, rok 2018/2019

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych 2018/ 2019

 

VI rok 

Psychiatria 3/3

Psychiatria 3/3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2018/2019

Katedra Psychiatrii ćwiczenia dla VI roku 2018-2019

 

Kierunek dietetyka

Psychologia ogólna – I rok studia I stopnia, semestr zimowy

Psychologia ogólna – sylabus

Psychologia ogólna-wykład

Psychologia ogólna – ćwiczenia

Psychologia ogólna – seminarium

 

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym: II rok I stopnień, semestr zimowy

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym– sylabus

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym – wykład

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym – seminaria

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym – ćwiczenia

Psychodietetyka : II rok, studia II stopnia, semestr zimowy

Fakultet: Psychodietetyka z treningiem umiejętności interpersonalnych– sylabus

Fakultet: Psychodietetyka z treningiem umiejętności interpersonalnych – lista niezbędnych informacji

Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia: II rok, studia II stopnia, semestr zimowy

Psychologia kliniczna z zaburzeniami łaknienia – iinformacje o przedmiocie

Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia  – sylabus

Psychologia kliniczna i  zaburzenia łaknienia – wykłady 

Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia – seminaria i ćwiczenia