Dla Studenta

Materiały do pobrania

Informacje ogólne

Sale dydaktyczne Katedry Psychiatrii

II rok

Psychologia lekarska 1/2 semestr zimowy i letni 2018/2019

Psychologia lekarska 1/2, kierunek lekarski
Psychologia lekarska, kierunek lekarsko – dentystyczny

II rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Psychologia lekarska dla kierunku lekarsko-dentystycznego 2018/2019

III rok

Psychologia lekarska 2/2, kierunek lekarski

 

IV rok

Psychiatria 1/3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2018/2019

Sale dydaktyczne Katedry Psychiatrii

Psychiatria 1/3, grupa 1
Psychiatria 1/3, grupa 2
Psychiatria 1/3, grupa 3
Psychiatria 1/3, grupa 4
Psychiatria 1/3, grupa 5
Psychiatria 1/3, grupa 6
Psychiatria 1/3, grupa 7
Psychiatria 1/3, grupa 8
Psychiatria 1/3, grupa 9
Psychiatria 1/3, grupa 10
Psychiatria 1/3, grupa 11
Psychiatria 1/3, grupa 12
Psychiatria 1/3, grupa 13

IV rokkierunek lekarsko-dentystyczny

 

V rok

Psychiatria 2/3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2018/2019

SALE dydaktyczne Katedry Psychiatrii
Psychiatria 2/3, grupa 1
Psychiatria 2/3, grupa 2
Psychiatria 2/3, grupa 3
Psychiatria 2/3, grupa 4
Psychiatria 2/3, grupa 5
Psychiatria 2/3, grupa 6
Psychiatria 2/3, grupa 7
Psychiatria 2/3, grupa 8
Psychiatria 2/3, grupa 9
Psychiatria 2/3, grupa 10
Psychiatria 2/3, grupa 11
Psychiatria 2/3, grupa 12
Psychiatria 2/3, grupa 13
Opis przedmiotu i warunki zaliczenia „Psychiatria 2/3”

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych, kierunek lekarski

 

VI rok 

Psychiatria 3/3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2018/2019

Katedra Psychiatrii ćwiczenia
Warunki zaliczenia przedmiotu Psychiatria 3/3

 

Kierunek dietetyka

Psychologia ogólna – I rok studia I stopnia, semestr zimowy

Psychologia ogólna – sylabus

Psychologia ogólna-wykład

Psychologia ogólna – ćwiczenia

Psychologia ogólna – seminarium

 

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym: II rok I stopnień, semestr zimowy

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym– sylabus

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym – wykład

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym – seminaria

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym – ćwiczenia

Psychodietetyka : II rok, studia II stopnia, semestr zimowy

Fakultet: Psychodietetyka z treningiem umiejętności interpersonalnych– sylabus

Fakultet: Psychodietetyka z treningiem umiejętności interpersonalnych – lista niezbędnych informacji

Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia: II rok, studia II stopnia, semestr zimowy

Psychologia kliniczna z zaburzeniami łaknienia – iinformacje o przedmiocie

Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia  – sylabus

Psychologia kliniczna i  zaburzenia łaknienia – wykłady 

Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia – seminaria i ćwiczenia