Dla Studenta

Informacje ogólne

SALE Dydaktyczne Katedry Psychiatrii 1

Zajęcia dowolne dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego

Zaświadczenie o odbyciu zajęć dowolnych

 

II rok – kierunek lekarski

Psychologia lekarska – semestr letni 2018/2019

2018/2019 Psychologia Lekarska 1/2

 

II rokkierunek lekarsko-dentystyczny

Psychologia lekarska 1/2

 

III rok – kierunek lekarski

Psychologia lekarska 2/2

2018/2019 Psychologia Lekarska 2 /2

 

IV rok – kierunek lekarski

SALE dydaktyczne Katedry Psychiatrii

Psychiatria 1/3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2019

 

Psychiatria 1/3

Psychiatria 1/3, grupa 1

Psychiatria 1/3, grupa 2

Psychiatria 1/3, grupa 3

Psychiatria 1/3, grupa 4

Psychiatria 1/3, grupa 5 AKTU

Psychiatria 1/3, grupa 6

Psychiatria 1/3, grupa 7

Psychiatria 1/3, grupa 8 AKTU

Psychiatria 1/3, grupa 9

Psychiatria 1/3, grupa 10

Psychiatria 1/3 Grupa 11 AKTU

Psychiatria 1/3, grupa 12

 

IV rokkierunek lekarsko-dentystyczny

 

V rok – kierunek lekarski

SALE dydaktyczne Katedry Psychiatrii

Psychiatria 2/3

Psychiatria 2/3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2018/2019

Psychiatria 2/3, grupa 5, rok, 2018/2019

Psychiatria 2/3, grupa 6, 2018/2019

Psychiatria 2/3, grupa 7, rok 2018/2019

Psychiatria 2/3, grupa 8, rok 2018/ 2019

Psychiatria 2/3, grupa 9, rok 2018/2019

Psychiatria 2/ 3 grupa 10, rok 2018 2019

Psychiatria 2/3, grupa 11, rok 2018/2019

Psychiatria 2/3, grupa 12, rok 2018/2019

Psychiatria 2/3, grupa 12, rok 2018 /2019 

Psychiatria 2/3, grupa 13, rok 2018-2019

 

 

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych

Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych semestr LETNI 2018/2019

 

VI rok 

Psychiatria 3/3

Psychiatria 3/3 Opis przedmiotu i warunki zaliczenia 2018/2019

Katedra Psychiatrii ćwiczenia dla VI roku 2018-2019

 

Kierunek dietetyka

Psychologia ogólna – I rok studia I stopnia, semestr zimowy

Psychologia ogólna – sylabus

 

Psychologia ogólna-wykład

Psychologia ogólna – ćwiczenia

Psychologia ogólna – seminarium

 

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym: II rok I stopnień, semestr zimowy

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym– sylabus

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym – wykład

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym – seminaria

Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym – ćwiczenia

Psychodietetyka : II rok, studia II stopnia, semestr zimowy

Fakultet: Psychodietetyka z treningiem umiejętności interpersonalnych– sylabus

Fakultet: Psychodietetyka z treningiem umiejętności interpersonalnych – lista niezbędnych informacji

Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia: II rok, studia II stopnia, semestr zimowy

Psychologia kliniczna z zaburzeniami łaknienia – iinformacje o przedmiocie

Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia  – sylabus

Psychologia kliniczna i  zaburzenia łaknienia – wykłady 

Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia – seminaria i ćwiczenia