Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Tytuł projektu: „„Wpływ hospitalizacji psychiatrycznej na percepcje siebie, relacje rodzinne oraz podstawy i poglądy u osoby w okresie adolescencji”

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr hab. n. hum. Maciej Pilecki
Rok: 2015 – 2017
Etap:
projekt  w trakcie realizacji

 

Tytuł projektu: „Badanie korelacji pomiędzy przebiegiem dekompensacji psychotycznej markerami procesów zapalnych i czynnością śródbłonka”.

Kierownik: dr hab. Maciej Pilecki
Rok: 2016 – 2018
Etap:
Program, po pozytywnej decyzji Komisji Bioetycznej, jest obecnie w stanie badań pilotażowych.

 

Tytuł projektu: „Wpływ hospitalizacji na postrzeganie siebie oraz relacji wewnątrzrodzinnych u pacjentek z zaburzeniami jedzenia w okresie adolescencji”.

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: mgr Marta Szwajca
Rok: 2016-2018
Etap: projekt w trakcie realizacji

 

Tytuł projektu: „Uzależnienie od Internetu u adolescentów – czynniki rodzinne i indywidualne”.

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr n. med. Krzysztof Szwajca
Rok: 2016-2017
Etap: projekt w trakcie realizacji