Zakład Zaburzeń Afektywnych

Projekty aktualnie realizowane przez członków zespołu Zakładu

 

Tytuł projektu: „Rozwiązywanie dylematów moralnych przez osoby z diagnozą zaburzeń afektywnych. ”

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr n. med Wojciech Datka
Zespół: prof. dr hab. med Dominika Dudek, mgr Roksana Epa, Marta Żmudka – student psychologii 
Rok: 2016
Etap: opracowywanie danych, przygotowanie wstępnych doniesień.

 

Tytuł projektu: „Badanie parametrów głosu i mowy u pacjenta z Chorobą Afektywną Dwubiegunową typu rapid cycling w trakcie trwania i podczas zmiany faz chorobowych – analiza przypadku.”

Typ projektu: działalność statutowa
Kierownik: dr n. med Wojciech Datka
Zespół: prof. dr hab. med Dominika Dudek, dr n. med Rafał Jaeschke, dr n. med Krzysztof Styczeń  Rok: 2017-2018
Etap: ubieganie się o zgodę Komisji Bioetycznej

 

Temat projektu:  „Neuronalne mechanizmy objawu niewydolności konwergencji z jednostronną egzoforią do bliży w grupie pacjentów ze schizofrenią, w porównaniu z grupą pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową i grupą osób zdrowych – badanie fMRI, MRI, DTI.”

Typ projektu: badania do pracy doktorskiej, praca finansowana z programu Diamentowy Grant
Kierownik: Lek. mgr Adrian Chrobak
Promotor: Prof. dr hab. Dominika Dudek
Zespół: Lek. mgr Adrian Chrobak, dr n. med. Marcin Siwek, Prof. dr hab. Dominika Dudek
Rok: 2015-2018
Etap: zbieranie danych, przygotowanie wstępnych doniesień