Katedra Psychiatrii WL UJ

Bogdan de Barbaro

Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro, psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta rodzin.  Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1973r.).  Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum od X 2016, kierownik Zakładu Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii w latach 1990 – 2016. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  członek korespondent American Psychiatric Association, w latach 1988 – 1989 pracował pod superwizją profesora Lymana Wynne’a  w Rochester Psychiatric Center oraz szkolił się w University of Rochester,  Department of Psychiatry.   Członek Editorial Advisory Board pisma  Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes.  Autor, współautor i redaktor publikacji z zakresu psychoterapii, terapii schizofrenii, terapii rodzin.  Publikacje książkowe to m.in.:

  • (red.) de Barbaro B.: Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków 1994.  
  • de Barbaro B.: Pacjent w swojej rodzinie.   PWN – Springer, Warszawa 1997.
  • de Barbaro B., Ostoja – Zawadzka K., Cechnicki A.: Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Wyd. II poszerzone i zmienione. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
  • Chrząstowski Sz., de Barbaro B.: Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
  • de Barbaro B. (red.): Konteksty psychiatrii. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2014.

Zainteresowania zawodowe: terapia rodzin i par, postpsychiatria, badania jakościowe w psychiatrii i psychoterapii.


 

Józef Krzysztof Gierowski

doktor praw, doktor habilitowany psychologii, profesor zw. nauk medycznych. Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP.
Zatrudniony w Klinice Psychiatrycznie AM w Krakowie od 1975 roku do chwili obecne (od 1993 roku Uniwersytet Jagielloński).

Od 1994 roku profesor w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W latach 2003-2007 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych, w poprzednich 10 latach wiceprzewodniczący.
W latach 1991-1996 kierownik Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum, w latach 2003-2014 kierował Zakładem Psychologii Lekarskiej, a w latach 2007-2016  Pracownią Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii. Kierownik Katedry Psychiatrii UJ CM (lata 2011-2016).
Od 2015 roku profesor w Uniwersytecie SWPS Oddział w Katowicach.

Autor i współautor ponad 430 publikacji naukowych z zakresu psychologii oraz psychiatrii sądowej a także psychologii klinicznej i lekarskiej. Ważniejsze monografie:. „Motywacja zabójstw” (1989), „Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie”, (1996 – wspólna redakcja z A. Szymusikiem),  „Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw” (2002), „Multi-problem Violent Youth. A Fundation for Comparative Research on Needs, Interventions and Outcomes”, 2002, (wspólna redakcja z R.R. Corrad, R. Roesch, S.H. Hart), „Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie” 2007 ( wspólna redakcja z B. Betkowską-Korpałą), „Psychologia w postępowaniu karnym” (2008, 2010), współautorzy: T.Jaśkiewicz-Obydzińska i M.. Najda  oraz  „Niepoczytalność i środki zabezpieczające”, współautor L. Paprzycki (2013).

Zdecydowana większość publikacji ma interdyscyplinarny charakter i dotyczy zagadnień prawno-psychiatryczno-psychologicznych oraz psychologii lekarskiej.

Kierownik naukowy trzech KBN-owskich grantów naukowych, sześciu statutowych oraz międzynarodowego programu współkierowanego przez Prof. R. Corrado z School of Criminology Simon Fraser University Drive, Barnaby (Canada) pt. Multi-problem Violent Youth: A Foundation for Comparative Research on Needs, Intervention, and Outcomes.

Współpracował m. innymi z Westfaellisches Zentrum fuer Forensische Psychiatrie w Lippstadt, Uniwersytetem w Salzburgu, Uniwesytetem w Maastricht, Forensich Psychiatrisch Centrum w Weldzicht, Centrum Psychologii Śledczej Uniwersytetu w Liverpoolu (Prof. J.Canter).

Przewodniczący “Europejskiej Grupy Roboczej ds. Społecznej Psychiatrii Sądowej” z siedzibą w Maastricht (1994-1998).

Należy do European Association of Psychology and Law.

Redaktor naczelny “Problems of Forensic Science”.

Przewodniczący Komisji ds. Rekomendacji dla Biegłych Sądowych PTP (od 2002).

Nagroda I stopnia im. Prof. Bohdana Zawadzkiego „w uznaniu wybitnych  zasług dla rozwoju psychologicznej praktyki sądowej i klinicznej (za łączenie bogatej działalności badawczej z działalnością dydaktyczną służącą podwyższaniu kompetencji zawodowych psychologów i propagowaniu zastosowań psychologii w innych dziedzinach nauki, za działalność praktyczną w zakresie sądowej ekspertyzy psychologicznej, za działalność na rzecz całego środowiska)” przyznana w 2004 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W 2004 roku odznaczony, z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, Złotym Krzyżem Zasługi a w 2010 roku Medalem Złotym za Długoletnia Służbę.

W  2011 roku uzyskał Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wysoką jakość pracy, podstawą tej nagrody były wysokie oceny studentów odnoszące się do aktywności dydaktycznej.

W 2016 roku otrzymał, podczas II Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej w Łodzi, Nagrodę Aureliusza w kategorii „Postać”, za szczególne zaangażowanie w zbliżenie medycyny i prawa, a także działania na rzecz poprawy jakości życia osób chorych psychicznie.

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2016).


 

Jacek Bomba

Tytuły i specjalizacje:
prof. dr hab. med., psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Stanowisko/Funkcje:

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM 2000-2011
Kierownik Katedry Psychiatrii UJ CM 2001-2011
Kierownik Katedry Psychoterapii UJ CM
Emerytowany w 2011
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w latach: 1989-1992, 1992-1995, 2001-2004
Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego PTP w latach: 2013-2016
Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP w latach
Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w latach 
Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w latach
The World Psychiatric Association Zonal Representative for Eastern Europe w latach
Członek Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015
członek Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego
członek Association for the Psychiatric Studies on Adolescence, International Association for Adolescent Psychiatry (członek założyciel), Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego (członek założyciel), Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, World Association for Dynamic Psychiatry, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Neurologie, Nervenheilkunde und Psychotherapie (członek korespondent).

Zainteresowania kliniczne: rozwój psychoseksualny, psychopatologia dorastania, psychoterapia, epidemiologia psychiatryczna, edukacja medyczna

250 publikacji w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych i książkach.