Klinika Psychiatrii Dorosłych

Wojciech Rachel

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta PTP

Stanowisko: Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii UJ CM, adiunkt

Członkostwa: PTP, Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: psychogeriatria, nauczanie psychiatrii, choroba Alzheimera, proteomika i lipidomika, zaburzenia depresyjne.

Zainteresowania kliniczne:  psychogeriatria, psychoterapia