Klinika Psychiatrii Dorosłych

Dominika Dudek

Tytuły i specjalizacje: Prof. dr hab. n. med., specjalista psychiatra

Stanowisko/Funkcje: Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii UJ CM, Redaktor Naczelny czasopisma Psychiatria Polska,

Członkostwa: PTP, International Society of Bipolar Disorders, Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego, sekcja neurobiologii Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: fenomenologia, epidemiologia i diagnostyka spektrum zaburzeń dwubiegunowych; biologiczne podstawy zaburzeń psychicznych; markery laboratoryjne depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej,  psychofarmakologia (interakcje i powikłania leczenia oraz metody potencjalizacji efektu terapeutycznego), neuropsychiatria, związki pomiędzy zaburzeniami psychicznymi, a chorobami somatycznymi, neuroobrazowanie, aspekty neuropsychologiczne zaburzeń afektywnych, dymorfizm płciowy zaburzeń psychicznych, neurobiologia psychoterapii, neurobiologia moralności. Wykłady i warsztaty związane z kształceniem studentów i lekarzy różnych specjalności, głównie w zakresie: diagnostyki i farmakoterapii zaburzeń psychicznych. 

Zainteresowania kliniczne: zaburzenia depresyjne nawracające, choroba afektywna dwubiegunowa, stany lekooporne w psychiatrii, zaburzenia psychiczne u pacjentów ze schorzeniami somatycznymi, zaburzenia psychiczne związane z ciążą i porodem.

Wojciech Rachel

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta PTP

Stanowisko: Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii UJ CM, adiunkt

Członkostwa: PTP, Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: psychogeriatria, nauczanie psychiatrii, choroba Alzheimera, proteomika i lipidomika, zaburzenia depresyjne.

Zainteresowania kliniczne:  psychogeriatria, psychoterapia