Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Maciej Pilecki

Tytuły i specjalizacje: dr hab. n. med., lekarz,  specjalista psychiatrii ogólnej oraz dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy, Lider Grup Balinta Międzynarodowego Towarzystwa Balintowskiego   

Stanowisko/Funkcje: kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP,  Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Członek Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015, członek Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego, członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ds. realizacji na terenie województwa małopolskiego, Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, członek Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego, członek Zespołu Zadaniowego ds. Opracowania Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020.

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: zaburzenia odżywiania, kontekst kulturowy zaburzeń psychicznych, psychiatria i psychoterapia w wieku rozwojowym.  

Zainteresowania kliniczne: psychiatria dzieci i młodzieży, psychoterapia i terapia rodzin, nagłe stany w psychiatrii.


 

Renata Modrzejewska

Tytuły i specjalizacje: dr hab. n. med., lekarz,  specjalizacja II st. z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz I st. z pediatrii.

Stanowisko/Funkcje: adiunkt z habilitacją w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM, prowadzi Dzienny Oddział Młodzieżowy w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży. Członek Zespołu Eksperckiego do prac nad Centralna Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, członek Zespołu Ekspertów do opracowania nowego programu specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Zainteresowania badawcze: depresja w okresie dojrzewania, comorbidity, zaburzenia zachowania i emocji w okresie dojrzewania, zaburzenia rozwoju osobowości

Zainteresowania dydaktyczne: Wykłady w szkoleniu podyplomowym dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii ogólnej i psychiatrii dzieci i młodzieży realizowane przez Katedrę Psychiatrii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ – „zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia zachowania i emocji w okresie adolescencji”, „psychoterapia w kontekście młodzieżowego oddziału dziennego”, „problematyka rodzinna w zaburzeniach zachowania i emocji”

Zainteresowania kliniczne: psychiatria dzieci i młodzieży, psychoterapia i terapia rodzin,  model opieki nad pacjentami w okresie rozwojowym, alternatywne formy opieki, psychiatria środowiskowa


 

 Krzysztof Szwajca

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., lekarz psychiatra,  specjalizacja z psychiatrii ogólnej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej PTP.

Stanowisko/Funkcje: asystent z doktoratem w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM, jest członkiem Zespołu Hospitalizacji Domowej w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży. Dyrektor Oddziału I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA.

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: problematyka posttraumatyczna, w tym międzygeneracyjny przekaz traumy, przymierze terapeutyczne w terapii rodzin, nadmierne korzystanie z Internetu w populacji dziecięco-młodzieżowej, zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii, terapia rodzin wieloproblemowych, znaczenie statusu socjalno-materialnego klientów dla psychoterapii.

Zainteresowania kliniczne: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, terapia środowiskowa, praca z traumą, praca z rodzinami wieloproblemowymi, superwizja psychoterapii


 

Marta Szwajca

Tytuły i specjalizacje: mgr psychologii, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, ukończone szkolenie całościowe przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty PTP

Stanowisko/Funkcje: asystent w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM.

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: Zaburzenia jedzenia; międzygeneracyjny przekaz traumy; rozwój w okresie niemowlęcym; Konstrukcja kwestionariusza oceny procesu przebiegu psychoterapii

Zainteresowania kliniczne: Leczenie zaburzeń jedzenia u młodzieży; Psychoterapia młodzieży; praca z małym dzieckiem.