Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej

Barbara Józefik

Tytuły i specjalizacje: dr n. hum. hab., specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeutka European Association for Psychotherapy.

Stanowisko/Funkcje: prof. UJ, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii  Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kierowniczka szkolenia specjalistycznego w zakresie systemowej terapii rodzin. Współautorka i kierowniczka szkolenia całościowego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzonego w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków. Członkini Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP.

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  proces psychoterapii i terapii rodzin, skuteczność terapii rodzin, zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w badaniu zjawisk zachodzących w procesie terapii rodzin, problematyka kulturowa, rodzinna i indywidualna zaburzeń odżywiania, kulturowe i rodzinne konteksty konstruowania tożsamości indywidualnej i narodowej, problematyka płci kulturowej.

Zainteresowania kliniczne: systemowa psychoterapia rodzin z identyfikowanym pacjentem młodzieżowym, leczenie zaburzeń  jedzenia u młodzieży, podejście narracyjne w leczeniu anoreksji psychicznej.


 

Feliks Matusiak

Tytuły i specjalizacje: lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży; psycholog; psychoterapeuta – ukończone całościowe szkolenie przygotowujące do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; członek zarządu w funkcji sekretarza Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid; członek Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej – Rehaktywacja

Stanowisko/Funkcje: asystent w Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM; opiekun Studenckiego Koła Naukowego Psychiatrii Wieku Rozwojowego działającego przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: Badania procesu psychoterapii przy użyciu metodologii jakościowej – analiza konwersacyjna, analiza tematyczna, teoria ugruntowana, metody konsensualne; oraz ilościowej – metody kwestionariuszowe; Badanie skuteczności psychoterapii;  Monitorowanie procesu psychoterapii; Zjawiska przymierza i neutralności w systemowej terapii rodzin; Zaburzenia jedzenia; Badania emocjonalnego i rodzinnego funkcjonowania nastolatków chorujących na choroby somatyczne

Zainteresowania kliniczne: Leczenie zaburzeń jedzenia u młodzieży; Systemowa psychoterapia  rodzin z identyfikowanym pacjentem młodzieżowym; Psychoterapia młodzieży; Terapia wielorodzinna.


 

Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz

Tytuły i specjalizacje: psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” organizowanego przez Fundację Terapii na Szlaku. 

Stanowisko/Funkcje: asystent w Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Kliniki

Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: Badanie relacji wewnątrzrodzinnych u członków  Grupowej Terapii Wielorodzinnej (MFT), Relacja rodzic-opiekun w kontekście teorii przywiązania – Obserwacja Małego Dziecka.

Zainteresowania kliniczne: Systemowa psychoterapia rodzin, grupowa terapia wielorodzinna, psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży, terapia rodzin z małymi dziećmi.