Pracownia Seksuologii

Bartosz Grabski

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine), psychoterapeuta PTTPB

Stanowisko/Funkcje: Kierownik Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM, adiunkt

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  mniejszości seksualne i płciowe, nauczanie psychiatrii i seksuologii, a w szczególności publikacje zwiększające i kształtujące świadomość specjalistów i niespecjalistów w odniesieniu do grupy osób LGBT/GSD i ich potrzeb zdrowotnych oraz publikacje na temat podstaw pracy klinicznej dla studentów i początkujących specjalistów (diagnostyki psychiatrycznej i seksuologicznej, psychoedukacji)

Zainteresowania kliniczne: Zaburzenia nastroju, problemy mniejszościowych grup seksualnych i płciowych, psychoterapia


 

Łukasz Müldner-Nieckowski

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, specjalista seksuolog. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii SNP PTP. Seksuolog kliniczny i superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych PTS.

Stanowisko/Funkcje: Asystent w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: Przyczyny występowania dysfunkcji seksualnych, ocena skuteczności metod psychoterapii zaburzeń seksualnych, patologiczna hiperseksualność – diagnostyka i metody leczenia, rola więzi i relacji partnerskiej w jakości życia seksualnego pary; rola czynników somatycznych i psychologicznych w powstawaniu zaburzeń seksualnych osób przewlekle chorujących somatycznie. Wykłady i warsztaty związane z kształceniem studentów, psychoterapeutów i lekarzy, głównie: terapia psychodynamiczna, psychoanaliza, seksuologia, w tym terapia zaburzeń seksualnych. Superwizja oraz prowadzenie grup self-experience.

Zainteresowania kliniczne: Psychoterapia psychodynamiczna, psychoanalityczna, terapia seksualna, terapia par. Leczenie zaburzeń nerwicowych, behawioralnych, afektywnych, seksualnych oraz zaburzeń osobowości.