Zakład Psychiatrii Środowiskowej

Andrzej Cechnicki

Tytuły i specjalizacje: dr hab. n. med., specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista psychiatrii środowiskowej

Stanowisko/Funkcje: adiunkt z habilitacją, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie

 Koordynator Konsorcjum – Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego im. Prof. Antoniego Kępińskiego, Współtwórca i wieloletni Przewodniczący Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i V-ce Przewodniczący Komisji ds. Reformy i Realizacji NPOZP w ZG PTP. Krajowy koordynator Programu Przeciwko Piętnie i Wykluczeniu Osób Chorujących Psychicznie we współpracy z WHO. Współtwórca i honorowy Przewodniczący Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia na rzecz realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce.

Zainteresowania badawcze:  Badania nad prognozą, przebiegiem, wynikami leczenia i procesami zdrowienia w schizofrenii, badania nad czynnikami ryzyka wybuchu psychozy, wymiarów objawowych w szczególności syndromu negatywnego w schizofrenii i nad znaczeniem zaburzeń poznawczych w schizofrenii. Badania nad skutecznością kompleksowych programów leczenia osób przeżywających psychozę i ich rodzin, nad psychoterapią i społecznymi interwencjami w schizofrenii , jakością życia, siecią społeczną i wpływem aktywności zawodowej na funkcjonowanie społeczne osób chorujących  psychicznie oraz nad piętnem i znaczeniem innowacyjnych form edukacji o chorobie psychicznej w jego  pokonywaniu.

Zainteresowania dydaktyczne:  Wykłady dla studentów medycyny „schizofrenia i jej kompleksowe leczenie”, „psychiatria środowiskowa”, „społeczny kontekst psychiatrii” i dla studentów fizjoterapii „Podstawy psychiatrii, leczenie, rehabilitacja” Wykłady i seminaria w szkoleniu podyplomowym lekarzy specjalizujących się w psychiatrii realizowane przez Katedrę Psychiatrii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ – „psychoterapia schizofrenii” w ramach podyplomowego kursu Kliniczne zastosowanie psychoterapii oraz „psychiatria środowiskowa” w ramach kursu  Podstawy psychiatrii. Prowadzę również wykłady i seminaria pt. „Psychoterapia osób z zaburzeniami psychotycznymi” w ramach kursu psychoterapii dla osób szkolących się do certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Zainteresowania kliniczne: Tworzenie kompleksowych programów leczenia osób przeżywających psychozę i ich rodzin, psychoterapia i społeczne interwencjami w schizofrenii


 

Łukasz Cichocki

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP, specjalista terapii środowiskowej.

Stanowisko/funkcje.  Kierownik Pracowni Badań nad Schizofrenią Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CM UJ, adiunkt

Członek Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP. Przewodniczący Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Konsultant Wojewódzki ds. psychiatrii Województwa Małopolskiego.

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  Zdrowienie i jakość życia u osób z diagnozą schizofrenii. Zagadnienie zdrowia psychicznego, możliwości wprowadzania programów psychoprofilaktycznych wobec różnych grup docelowych, w tym także w ramach działań edukacyjnych. Zagadnienia organizacji opieki zdrowotnej i jej wpływu na efektywność programów terapeutycznych.

Zainteresowania kliniczne:  Terapia osób z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi, w tym także z towarzyszącymi zaburzeniami osobowości. Wykorzystanie alternatywnych metod terapii u osób z przewlekłymi halucynacjami słuchowymi.


 

Piotr Błądziński

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, psychoterapeuta.

Stanowisko/Funkcje: adiunkt

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  Wgląd  i współpraca w leczeniu u osób z diagnozą schizofrenii. Subiektywne przeżywanie kontaktu z opieką psychiatryczną, szczególnie w sytuacji przyjęcia do oddziału psychiatrycznego. Wykłady pt. „medycyna dla psychologów” w ramach kursu psychoterapii dla osób szkolących się do certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Zainteresowania kliniczne: Interwencje rehabilitacyjne w programie leczenia psychoz. Psychoterapia osób z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi.


 

Aneta Kalisz

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, trener i terapeuta psychodramy, specjalista psychiatrii środowiskowej

Stanowisko/Funkcje: adiunkt, Kierownik Oddziału Dziennego Leczenia Psychoz Szpitala Uniwersyteckiego

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  objawy negatywne i deficytowe w schizofrenii, różnice w czynnikach rokowniczych między mężczyznami i kobietami chorującymi na schizofrenię, skuteczność interwencji terapeutycznych w ramach oddziału dziennego

Zainteresowania kliniczne: psychoterapia i rehabilitacja osób po kryzysach psychotycznych, psychiatria środowiskowa, znaczenie relacji terapeutycznej i procesu grupowego w terapii psychodynamicznej, psychodrama, psychoanaliza

Zainteresowania kliniczne:  objawy negatywne i deficytowe w schizofrenii, różnice w czynnikach rokowniczych między mężczyznami i kobietami chorującymi na schizofrenię, ekspresja emocji


 

Przemysław Adamczyk

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., neuropsychofarmakolog, psycholog, neuroterapeuta, fitoterapeuta

Stanowisko/Funkcje: asystent, specjalista naukowo-techniczny

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  neuropsychologia,  neurofeedback, neuroterapia, psychoanaliza, psychologia zorientowana na proces, psychologia integralna, psychologia muzyki, muzykoterapia; techniki obrazowania pracy mózgu, rola układu endokanabinoidowego w patogenezie i leczeniu zaburzeń układu nerwowego, poczucie humoru w schizofrenii


 

Artur Daren

Tytuły i specjalizacje: mgr, psycholog

Stanowisko/Funkcje: starszy referent naukowo-techniczny

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  metodologia, prowadzenie i analiza wyników badań, prowadzenie zajęć „Podstawy psychologii dla lekarzy” w ramach podyplomowego kursu psychoterapii atestowanego przez PTP, funkcjonowanie poznawcze i jego związki z nasileniem objawów psychopatologicznych u pacjentów chorujących na psychozy schizofreniczne, poczucie humoru w schizofrenii