Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki

Mariusz Furgał

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta SN i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor aplikant SN i SNTR PTP.

Stanowisko/Funkcje:  Kierownik Zakładu Terapii Rodzin i Psychosomatyki. Wiceprzewodniczący Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przewodniczący Krakowskiej Rady Ochrony Zdrowia Psychicznego, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Psychiatrii. Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”.

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:Badania systemowego uwarunkowania zaburzeń somatycznych. Badania procesu psychoterapii rodzin i par. Nauczanie psychiatrii oraz psychoterapii rodzin i par.

Zainteresowania kliniczne: Psychosomatyka w kontekście systemu rodzinnego, zaburzenia osobowości, systemowa terapia rodzin, terapia par, indywidualna terapia psychodynamiczna. 


 

 Bernadetta Janusz

Tytuły i specjalizacje: dr n. hum., psycholog, etnolog, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka SN PTP.  

Stanowisko/Funkcje:  adiunkt w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki.

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  jakościowe badania procesu terapii rodzin i par przy użyciu metodologii teorii ugruntowanej i analizy konwersacyjnej. Aplikacja teorii więzi i koncepcji mentalizacji do diagnozy i terapii osób dorosłych. Badania uwarunkowań przeżywania żałoby w rodzinie i w parze z perspektywy kulturowej: rytuały przejścia,  teorii więzi i mentalizacji. Jakościowe badania procesu terapii pary w trakcie przeżywania żałoby.

Zainteresowania kliniczne: Patologiczna żałoba, zaburzenia osobowości, systemowa terapia rodzin, terapia par, indywidualna terapia psychoanalityczna.