Zakład Zaburzeń Afektywnych

Dominika Dudek

Tytuły i specjalizacje: Prof. dr hab. n. med., specjalista psychiatra

Stanowisko/Funkcje: Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM, Redaktor Naczelny Czasopisma Psychiatria Polska,

Członkostwa: PTP, International Society of Bipolar Disorders, Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego, sekcja neurobiologii Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: fenomenologia, epidemiologia i diagnostyka spektrum zaburzeń dwubiegunowych; biologiczne podstawy zaburzeń psychicznych; markery laboratoryjne depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej,  psychofarmakologia (interakcje i powikłania leczenia oraz metody potencjalizacji efektu terapeutycznego), neuropsychiatria, związki pomiędzy zaburzeniami psychicznymi, a chorobami somatycznymi, neuroobrazowanie, aspekty neuropsychologiczne zaburzeń afektywnych, dymorfizm płciowy zaburzeń psychicznych, neurobiologia psychoterapii, neurobiologia moralności. Wykłady i warsztaty związane z kształceniem studentów i lekarzy różnych specjalności, głównie w zakresie: diagnostyki i farmakoterapii zaburzeń psychicznych. 

Zainteresowania kliniczne: zaburzenia depresyjne nawracające, choroba afektywna dwubiegunowa, stany lekooporne w psychiatrii, zaburzenia psychiczne u pacjentów ze schorzeniami somatycznymi, zaburzenia psychiczne związane z ciążą i porodem.


 

Wojciech Datka

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra,  psychoterapeuta

Stanowisko/Funkcje:  adiunkt w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM, PTP – członek zarządu OK PTP,

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  analiza statystyczna w badaniach medycznych, parametry głosu w CHAD, telepsychiatria.

Zainteresowania kliniczne: psychiatria kliniczna, zaburzenia depresyjne, choroba dwubiegunowa.


 

Rafał Jaeschke

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatrii.

Stanowisko: asystent w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM.

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: metodyka badań klinicznych oraz przeglądów systematycznych, zastosowanie paradygmatu Evidence-Based Medicine (EBM) w psychiatrii, problem granic diagnostycznych w psychiatrii.
Zainteresowania kliniczne: zaburzenia afektywne, okołoporodowe zaburzenia psychiczne, ADHD u dorosłych.


 

Marcin Siwek

Tytuły i specjalizacje: dr n. med., specjalista psychiatra, członek ISBD (International Society for Bipolar Disorders) i EHDN (Eurepean Huntington Disease Network)

Stanowisko/Funkcje: adiunkt w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; lekarz kierujący Pododdziałem Zaburzeń Afektywnych w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych SU, Kraków

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:  fenomenologia, epidemiologia i diagnostyka spektrum zaburzeń dwubiegunowych; biologiczne podstawy zaburzeń psychicznych; markery laboratoryjne depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej,  psychofarmakologia (interakcje i powikłania leczenia oraz metody potencjalizacji efektu terapeutycznego), neuropsychiatria, związki pomiędzy zaburzeniami psychicznymi, a chorobami somatycznymi, neuroobrazowanie, aspekty neuropsychologiczne zaburzeń afektywnych. Wykłady i warsztaty związane z kształceniem studentów i lekarzy różnych specjalności, głównie w zakresie: diagnostyki i farmakoterapii zaburzeń psychicznych.

Zainteresowania kliniczne: zaburzenia depresyjne nawracające, choroba afektywna dwubiegunowa, stany lekooporne w psychiatrii, działania niepożądane i interakcje w psychofarmakoterapii, leczenie zaburzeń psychicznych u pacjentów ze schorzeniami somatycznymi, terapia zespołów bólowych współwystępujących z zaburzeniami psychicznymi, leczenie zaburzeń psychicznych towarzyszących schorzeniom neurologicznym, zaburzenia psychiczne związane z ciążą i porodem.


 

Krzysztof Styczeń

Tytuły i specjalizacje: specjalista psychiatra

Stanowisko/Funkcje:  asystent w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM

Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: biologiczne podstawy zaburzeń psychicznych, markery laboratoryjne depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej, zastosowanie paradygmatu Evidence-BasedMedicine (EBM) w psychiatrii.

Zainteresowania kliniczne: psychiatria interwencyjna, psychiatria kliniczna, zaburzenia depresyjne, choroba dwubiegunowa, zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.